Kredyt frankowy – kancelaria prawna

Posiadacze kredytów frankowych powinien uzmysławić sobie, że kancelaria frankowa udziela kompleksowego wsparcia w zakresie między innymi analizy umowy kredytowej z bankiem, jak też na każdym etapie postępowania. Warto wybierać takie kancelarie, które specjalizują się w prowadzeniu spraw związanych z kredytami frankowymi, a więc posiadają specjalistyczną wiedzę, jak także wieloletnie doświadczenie i wiedzę praktyczną w prowadzeniu spraw ludzi, którzy zaciągnęły uwarunkowanie finansowe w instytucji bankowej we frankach szwajcarskich. Pomoc frankowiczom - na co zwrócić uwagę? Na początku należy podkreślić, że kredyty frankowe były niezwykle popularnym produktem finansowym oferowanym przez banki.

Niestety bardzo często umowy kredytowe z kredytobiorcami zawierały tak zwane klauzule niedozwolone. Co więcej, coraz częściej banki nie dopełniały swoich zadań względem kredytobiorców dotyczące w głównej mierze udzielania rzetelnych informacji związanych z ryzykiem walutowym. Co za tym idzie, kredytobiorcy nie mieli świadomości, że wzrost kursu franka szwajcarskiego oznacza nie tylko i wyłącznie wzrost wysokości rat, niemniej jednak też wzrost salda takiego kredytu. Pamiętajmy też o tym, że banki nie informowały także o tym, że wzrost takiego kursu jest poprawnie nieograniczony, czyli nie ma żadnej górnej granicy. Kolejna rzecz dotycząca takich kredytów frankowych to to, że banki coraz częściej same ustały kursy, a więc przeliczały złotówki na franki i odwrotnie. W praktyce oznaczało to, że decydow ały o wysokości świadczenia, które było przekazywane przez kredytobiorcę. Jak się zatem okazuje, kredyt frankowy udzielany przez instytucje bankowe często był udzielany niezgodnie z bieżącymi przepisami. W związku z tym jest to podstawa do tego, by pozwać bank, jak także domagać się odpowiedniego zadośćuczynienia, a zatem między innymi odfrankowienia kredytu czy też całkowitego unieważnienia.
Dodatkowe informacje: kredyt frankowy Zielona Góra.